UE
leader
ziemia bielska
prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Tradycją podszyte – produkty lokalne w Ziemi Bielskiej”

mająca na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców i osób fizycznych poprzez świadczenie usług projektowania i szycia przy pomocy materiałów dekoracyjnych na terenie LGD Ziemia Bielska opartych na tradycyjnych motywach regionalnych, stanowiących podstawę tworzonego produktu lokalnego,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.